Zapis wywiadu dla portalu Zupełnie Inna Opowieść – marzec 2021 roku.